Produkter >
VIP kommunikation - ambassadørprogrammer

Produkt- og firmaomtale i medierne er meget værdifuld, men kan godt drukne i mængden af mange andre budskaber. Som supplement arbejder vi med særlige ambassadørprogrammer, som sikrer personlig branding og omtale af produkter og ydelser i bestemte kredse, der har mediernes særlige bevågenhed, og som færdes i netværk, der er interessante og relevante i forhold til målgruppen.

Ambassadørprogrammer omfatter aftale med kendte personer fra bl.a. underholdnings-, medie- og sports-branchen, som samtidig kan være gode rollemodeller for den virksomhed og de produkter, der skal brandes.

Programmet omfatter bl.a.

- Identifikation af potentielle ambassadører
- Kontakt og udarbejdelse af informationsmateriale til   ambassadører
- Forhandling og indgåelse af aftaler med ambassadører
- Udvælgelse og administration af produkter, der skal   brandes
- Tilbagemeldinger og konklusioner fra deltagereProfil
Brancher
Produkter
> Branding og markedsføring
> Idé- og forretningsudvikling
> Grafisk Design
> Pressekommunikation
> VIP kommunikation
> Tekstarbejde og oversættelser
Links
Kontakt
Forside