Produkter > Tekstarbejder og oversættelser

Det kan være svært at sætte de rigtige ord på egne produkter og ydelser. Vores tekstarbejde omfatter foruden pressemeddelelser også udarbejdelse af salgs- og præsentationsmaterialer, produktblade, webtekster og andet relevant dokumentationsmateriale, så det rammer målgrupper og stemmer overens med de øvrige branding aktiviteter.

I enhver virksomhed findes materialer, som rettes til og bruges igen og igen - f.eks. generelle betingelser, salgsbreve, firma- og produktpræsentationer m.v. Ofte bruges materialet i en presset situation, når der skal afsendes tilbud eller afholdes interne og eksterne møder, og flere forskellige medarbejdere arbejder med egne versioner, layouts og sprogstil. Det er ikke altid lige hensigtsmæssigt med mange forskellige udgaver af de samme materialer.

Vi tilbyder at optimere materialet - nogle gange er det tilstrækkeligt med en opstramning af ordvalg og sprogstil, så det passer til det øvrige kommunikations-
materiale. Vi kan også anbefale, at materialet gennem-
læses af en udeforstående, samt at man ofrer en korrekturlæsning for at fange manglende konsekvens i layout, stave- og slåfejl. Andre gange er der behov for at supplere eller udarbejde nye målrettede tekster, så de matcher virksomhedens aktuelle produktmix og målgrupper.

Vi er vant til at arbejde med internationale kunder, oversætte og tilpasse tekster til brug på det danske marked og for de målgrupper, der skal kommunikeres til. Er der behov for oversættelse fra dansk til fremmedsprog, samarbejder vi med dygtige sprog-specialister, der har det pågældende sprog som modersmål, og som kender kulturen i det pågældende land. På den måde undgås evt. uhensigtsmæssige ordvalg, når der skal kommunikeres med udenlandske markeder.


Profil
Brancher
Produkter
> Branding og markedsføring
> Idé- og forretningsudvikling
> Grafisk Design
> Pressekommunikation
> VIP kommunikation
> Tekstarbejde og oversættelser
Links
Kontakt
Forside