Produkter > Branding og markedsføring

Der er mange definitioner af branding, og begrebet bruges ofte i stedet for markedsføring. På idbüroet har vi valgt at anvende ordet som et mere overordnet begreb - en strategi/metode for den samlede kommunikationsindsats - der rækker udover markeds-føringsdisciplinen - med henblik på at styrke både position og identitet i markedet.

Branding omfatter en række værktøjer og aktiviteter både internt og eksternt, der iværksættes for positivt at øge kendskabet til en virksomhed, produkt eller person, så der skabes gode associationer, tillid og præference. Branding sætter fokus på de værdier, der ligger ud over produktets umiddelbare fordele, så der både skabes overensstemmelse mellem kommunikation - det man siger - adfærd, det man gør og image, det man ser og forventer i forhold til produktet, virksomheden og dens medarbejdere.

Afhængigt af opgavens kompleksitet tager vi udgangs-punkt i kundens overordnede brandingstrategi og markedsføringsplan, designmanual og andet eksisterende materiale, som projektet eller opgaven skal integreres i. Er der tale om en enkel og mindre kompleks opgavetype, er denne fase kort, men vil altid omfatte definition af målgrupper, formål med opgave samt kundens særlige ønsker og behov.

Er opgaven mere kompleks, og er der brug for en opdatering og/eller sparring i forhold til de overordnede planer, kommer analysefasen herudover
til at omfatte en gennemgang af stærke, svage sider, trusler og muligheder i markedet.

Formålet med brandingen er at differentiere sig fra sammenlignelige produkter, øge afsætningen i forhold til den ønskede målgruppe, højne mærkets og markeds-
værdien samt gøre virksomheden mindre sårbar over for kopiering af produkter og ydelser.


Profil
Brancher
Produkter
> Branding og markedsføring
> Idé- og forretningsudvikling
> Grafisk Design
> Pressekommunikation
> VIP kommunikation
> Tekstarbejde og oversættelser
Links
Kontakt
Forside